Boyahane - Isıl İşlem

» İşlenmiş hassas parçalar indüksiyon sertleştirme tezgahında, istenen form ve sertlik aralıklarında deformasyon oluşturulmadan sertleştirilmektedir. 
» Müşteri isteği doğrultusunda astar veya son kat  boyanmış olarak teslim edilebilmektedir