Tasarım

Müşteri talebi paralelinde gerek ürün gerekse üretimde kullanılacak kalıp ve diğer ekipmanlar CAD yazılımları ile tasarlanmakta, simülasyon testleri yapılmakta ve dokümantasyon sistematik olarak saklanmaktadır.