AR-GE
“Kusursuz Yüzeylerde Özgürleşen Tasarımlar!”

Ar-Ge ve İnovasyon her zaman rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biridir. DÖVSAN olarak beklentimiz; yapmış olduğumuz Ar-Ge çalışmalarının ülke ekonomisine katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler olarak dönmesidir.

Ar-Ge faaliyetlerimiz; Sistematik bir temelde yürütülen çalışmalar eşliğinde OEM parçaların üretimi için en yüksek kalite hedefiyle planlanır.

Hedefimiz:
» Endüstri 4.0 kapsamında üretim proseslerimizde robot entegrasyonunu sağlamak,
» Şirketimiz tarafından üretilen teknolojik bilginin ticarileşmesini sağlamak,
» Şirketin teknolojik değişime adaptasyonunu sağlamak ve kurum içi gelişimlere ivme kazandırmak,
» Şirketin stratejik hedeflerini gerçekleştireceği Ar-Ge niteliği yüksek çalışmalar yapmak,
» Üretimdeki maliyetleri düşürmek, maliyetleri düşürürken ürün ve hizmet kalitesi ile verimin artmasını sağlamak,
» Hedeflenen üst düzey ürün kalitesi ve optimum maliyetlere ulaşmak için büyük bir titizlikle ürünleri incelemek, yapılan test ve incelemeler sonucunda nitelikli ürünleri üretmek ve sürdürülebilir kaliteyi sağlamaktır.

Stratejimiz:
» Firmamızın, sektördeki inovasyon gücünü artırmak ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artıracak ileri teknoloji içeren katma değeri yüksek Ar-Ge çalışmalarımızın alt yapısını güçlendirmek,
» Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve rekabet için bölgemizdeki üniversiteler ve kurumsal işletmeler ile iş birliği içerisinde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına katkı sağlamak,
» Patentini alarak ürettiğimiz ürünlerimizin ve müşterilerimizin istediği özel parçaların, uluslararası pazarda markalaşmasını sağlamak