Talaşlı İmalat
“Kusursuz Yüzeylerde Özgürleşen Tasarımlar!”

Talaşlı imalat prosesleri şekli, boyutları ve yüzey kalitesi önceden belirlenmiş parçaların CNC makinelerinde işleme operasyonu ile talaş kaldırma ve şekillendirilmelerini kapsar.